חיפוש
Close this search box.

ניהול הטיפול התרופתי

עם ההתקדמות בגיל ההורה המבוגר, זה אך טבעי שנתחיל לראות שחיקה במערכות הגוף, יותר מחלות, ואיתן יותר צורך בטיפול תרופתי.
מצב של ריבוי טיפול תרופתי הוא מצב בו קיים טיפול של 5-11 ומעלה תרופות ברשומה הרפואית.

חשוב להבין שבהגדרה של ניהול הטיפול התרופתי או ייעוץ תרופתי, נכללות כל התרופות שההורה משתמש בהן בפועל, כולל תרופות לטיפול במחלותיו הכרוניות, אך גם תרופות ללא מרשם ותוספים למיניהם שלרוב אינם מעודכנים ברישומים של המטופל.

לריבוי תרופות נקשרות תופעות לוואי רבות, ביניהן ריבוי נפילות, הארכת שהות בביה"ח, חזרה מהירה לביה"ח לאחר השחרור, בלבול, סחרחורות, חולשה ועוד.

מהו הסיכוי לתופעות לוואי?

הסיכון לתופעות הלוואי עולה ככל שעולה מס' התרופות עבור מטופל. עיקר הנזק נגרם ממספר סיבות, המרכזית שבהם, אינטראקציה בין תרופות, נגרמת כאשר פעילות התרופות פוחתת או גוברת בהשפעה הדדית, אינטראקציה בין תרופות למחלה כשהתרופה שהחולה נוטל עבור מחלה אחת, דווקא מחמירה סימפטומים של מחלה אחרת, אינטראקציה בין התרופה לחולה, החולה הזקן מתאפיין לרוב בירידה בתפקודי הכליות ובתפקוד הכבד, האיברים העיקריים האחראיים לפינוי התרופות מהגוף.

מה גורם למצב של ריבוי טיפול תרופתי?

  • עומס העבודה של אנשי המקצוע ומיעוט הזמן להקשיב למטופל
    כאשר אין תקשורת בין המטופל לרופא, נמצא שרוב המטופלים אינם נוטלים את התרופות כפי שנרשמו, מסיבות שונות כמו חוסר ידע והבנה הנובעים מהיעדר הדרכה נאותה, אך גם החשיבות היחסית שהחולה עצמו מייחס לתרופה (לדוגמא חולה בסוכרת המתכחש למצבו –"אין לי סוכר").
  • בעיה נוספת היא כשל תקשורתי בתוך מערכת הבריאות, בין הרופאים עצמם.
    הבעיה הזאת בולטת בקרב חולים כרוניים הסובלים ממספר מחלות ועלולים להתאשפז בתדירות גבוהה. רישום התרופות מתבצע לא רק ביוזמת רופא המשפחה אלא גם ע"י רופאים באשפוז ו/או רופאים מומחים. לא תמיד מתקיימת תקשורת בין המטפלים השונים, מה שפוגם באיכות הטיפול התרופתי.
  • רישום בלתי נאות של תרופות ע"י הצוות הרפואי, נמצא שרישום בלתי נאות שכיח יותר בקרב המטופלים בתרופות מרובות, עם ביקורי רופא מרובים, במצב בריאותי ירוד.

ניהול טיפול תרופתי הוא פיתרון חשוב ביותר על מנת להמנע מהתופעות הנלוות של טיפול יתר תרופתי.

האחות של 'אחות לדרך' מבצעת במהלך המפגש הראשוני רישום של כל התרופות בטבלת מעקב, תוך כדי שהיא מבצעת אומדן של הבנת ההורה המבוגר את הטיפול אותו נוטל. חשוב לציין כי אם ההורה המבוגר אינו מבין את הטיפול התרופתי אותו נוטל, ואינו מסוגל לסדר את התרופות בעצמו או ליטול אותן בצורה מסודרת, הדבר דורש מציאת פתרון מיידי.

בשלב סקירת התרופות כבר עשוי להתגלות כפל בתרופות הניטלות (אותה תרופה תחת שני שמות שונים).
במידה והאחות מזהה ריבוי טיפול תרופתי, היא תמליץ על הערכה של רופא גריאטר או סקירה של רופא המשפחה שיעבור על התרופות אל מול מצבו הבריאותי של ההורה, ויתכן שימליץ על הפסקת חלק מהתרופות.

האחות תמשיך לנהל ולתחזק רשימת טיפול תרופתי מתעדכנת ודינמית כך שתהיה נגישה להורה המבוגר ולבן המשפחה המטפל, ותדאג שהרשימה תוצג לכל רופא, או במיון, בכל ביקור, כך הרופא יקבל תמונה מהימנה של הטיפול התרופתי הניטל בפועל, ויימנעו טעויות רבות ואיתן, תופעות לוואי מיותרות רבות.

בנוסף, האחות תדאג שרשימת הטיפול התרופתי תכלול גם הנחיות לנטילה נכונה של התרופה (עם מים, לפני הארוחה, על בטן ריקה, בוקר או ערב וכד')

טיפול יתר תרופתי הוא מצב רפואי הדורש התייחסות מיוחדת, ולרוב למרבה הצער זוכה לחוסר תשומת לב מספקת מצד המטופלים ואף המטפלים.

ייעוץ תרופתי הכולל ניהול טיפול תרופתי נאות עשוי לשפר את איכות חייהם של ההורים המבוגרים ולעיתים אף להאריך את חייהם.

דברו איתנו, אנחנו כאן לעזור
דילוג לתוכן